Rankos skeletas su alkūnkaulio ir stipinkaulio dalimi