Dalinai sutvirtintas rankos skeletas su alkūnkauliu ir stipinkauliu